V ZEBRANIE CZŁONKÓW SIECI

Jednogłośna decyzja w kwestii przyszłości marki KLOSTERLAND

Polsko-Niemiecka Sieć Klasztorów decyduje się na założenie stowarzyszenia z siedzibą w Brandenburgii.

15 maja 2013 roku w Altfreidland (Brandenburgia) spotkali się członkowie Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów, by podjąć decyzję na temat przyszłości inicjatywy i zdecydować się na odpowiednią formę organizacyjno-prawną. W wyniku obrad jednogłośnie podjęta została decyzja o założeniu stowarzyszenia rejestrowego z siedzibą w Brandenburgii.

 

W V zebraniu członków sieci dział wzięło 20 uczestników: przedstawiciele polskich i niemieckich klasztorów, osoby i  instytucje zainteresowane współpracą, przedstawiciel sponsora projektu – Wschodnioniemieckiego Związku Kas Oszczędności (Ostdeutscher Sparkassenverband), a także zespół koordynujący projekt. Na program spotkania składało się sprawozdanie z działalności sieci, oprowadzanie po ruinie klasztoru, a przede wszystkim omówienie możliwych form organizacyjno-prawnych oraz wybór najlepszej opcji.

Działalność sieci koordynowana jest od założenia w 2011 roku przez kilkuosobowy zespół i finansowana dzięki wsparciu Wschodnioniemieckiego Związku Kas Oszczędnościowych oraz regionalnych kas oszczędnościowych. Finansowanie ograniczone było na trzy lata. Chęć kontynuacji współpracy członkowie sieci wyrazili już podczas IV zebrania, które odbyło się w listopadzie 2012 roku w Cedyni.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o różnych możliwych formach: od założenia dwóch partnerskich stowarzyszeń po obu stronach Odry aż do europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej. Najlepszym rozwiązaniem okazało się jednak stowarzyszenie użyteczności publicznej z nieodpłatnie pracującym, polsko-niemieckim zarządem oraz biurem w jednej z instytucji członkowskich na terenie Brandenburgii. Stowarzyszenie ma został założone jeszcze w tym roku.

Najważniejsze zadania do wykonania w najbliższych miesiącach to przygotowanie statutu, wybór odpowiedniego miejsca na biuro oraz próba pozyskania środków oraz nowych członków – nie tylko dawnych klasztorów, lecz także organizacji z branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej.