Klasztor cystersów w Neuzelle

Historia

W roku 1268 margrabia miśnieński Henryk ufundował klasztor Neuzelle. W XV wieku opactwo było wielokrotnie narażone na najazdy husytów. Spowodowane nimi zniszczenia odbudowano około 1500 roku. Przynależność do Dolnych Łużyc, tym samym zaś do Królestwa Czech, a od 1635 roku do Saksonii, wpływała na to, że w opactwie przebywali głównie mnisi czescy. To z ich inicjatywy przebudowano i poszerzono kompleks klasztorny w XVII i XVIII wieku.
Sekularyzaja klasztoru nastąpiła w roku 1817 wraz z przejęciem Dolnych Łużyc przez Prusy.
Opactwo i jego majątek zostały przekształcone w posiadłość państwową Stift Neuzelle, a od 1820 roku kompleks mieści placówki oświatowe i administrację.

Architektura

W XVII i XVIII wieku klasztor został przebudowany w stylu barokowym. Budynki zgrupowane są wokół głównego placu posiadłości. Od północy ograniczają go klauzura, kościół oraz budynek dworski z tzw. skrzydłem książęcym, a od zachodu – arkadowe podcienia z portalem wejściowym i klasztorną kancelarią. W części południowej usytuowane są budynki powozowni, a we wschodniej rozciąga się ogród.
Kościół klasztorny i kościół dla wiernych świeckich, oba w stylu południowoniemieckiego i czeskiego baroku, symbolizowały świetność klasztoru w XVIII wieku.
Późnogotyckie elementy pierwotnych zabudowań odnaleźć można w pomieszczeniach klauzury i w krużganku.

Położenie

Klasztor leży na wschodnim obrzeżu wyżyny Lieberose w historycznym regionie granicznym Dolnych Łużyc i Marchii Brandenburskiej. Na zachód od Neuzelle rozciąga się dolina Schlauby z krajobrazem ukształtowanym w epoce lodowcowej, a na północy Eisenhüttenstadt, miasto utworzone w 1961 roku w wyniku połączenia historycznej miejscowości Fürstenberg i osiedla robotniczego przy hucie żelaza im.Stalina.

Główne atrakcje

Dzięki swym okazałym kościołom, ogrodom, krużgankom i skarbom sztuki Neuzelle należy do najważniejszych barokowych zabytków północno-wschodnich Niemiec. Również smakosze i melomani znajdą tutaj coś dla siebie – festiwal teatralno-muzyczny „Oper Oder-Spree” oraz klasztorne piwo cieszą się zasłużoną sławą.