Blog

ZAPROSZENIE Wystawa

Stowarzyszenie użyteczności publicznej KLOSTERLAND e.V. zostało założone w 2013 roku przez członków Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów. To ponadregionalna sieć współpracująca z dawnymi i aktywnymi klasztorami, miastami oraz regionami na rzecz zachowania i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz z myślą o rozwoju turystyki (kulturowej).

Tak jak różne są pytania, które przychodzą nam do głowy, tak różnorodne są  klasztory oraz ich oferta turystyczna. Zarówno przed wiekami, jak i dziś nie są one wyspami, lecz instytucjami mocno zakotwiczonymi w życiu kulturalnym i społecznym.

Miło mi będzie Powiatać Pana/Panią oraz osobę towarzyszącą podczas otwarcia objazdowej wystawy KLOSTERLAND w dniu 7.06.2016 r. w siedzibie Parlamentu kraju związkowego Brandenburgia.
Przewodnicząca Parlamentu Brandenburgii

Wystawa będzie prezentowana w foyer Parlamentu Brandenburgii w dniach od 7.06. do 28.08.2016 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.W ustawowych dniach wolnych od pracy wystawa będzie zamknięta.

Więcej...

Zainspirowane w klauzurze

W lutym 2016 r. wydana została publikacja „Zainspirowani w klauzurze – Od doświadczenia do produktu”  w wydawnictwie EOS-Verlag.

Tom ten dokumentuje w słowie i obrazach trwający semestr projekt o nazwie „Kultura klasztorna w kontekście designu”, który był realizowany w semestrze 2014/2015 na HWAK Wyższa Szkoła Nauki Stosowanej i Sztuki Hildesheim/Holzminden/Göttingen we współpracy z stowarzyszeniem KLOSTERLAND e.V. oraz przedsiębiorstwem Manufactum. Studenci udawali się podczas swych pobytów w klasztorach w podróże odkrywcze i opracowywali na bazie poczynionych doświadczeń i wrażeń produkty i oferty informacyjne. Jest to niezwykły, ale i na wskroś kreatywny dostęp do kultury klasztornej, która pokazuje, że opłaca się odkrywać obce światy.

Więcej...

(0 komentarzy)

2015 - 2018: EUROPETOUR

Cieszymy się, że od 1 września 2015 r. możemy być partnerem europejskiego projektu EUROPETOUR w ramach programu „ERASMUS+ - Partnerstwa Strategiczne”. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji działaczy z dziedziny kultury, turystyki, wsparcia biznesu, samorządu pod kątem turystyki kulturowej na obszarach wiejskich.   

Najpierw zebrane i przedstawione zostaną warunki konieczne dla skutecznej turystyki kulturowej na obszarach wiejskich, następnie powstaną moduły podnoszenia kwalifikacji dla lokalnych partnerów, którzy są lub mają być aktywni w dziedzinie turystyki kulturowej. Jako następny krok przewidziane jest opracowanie przez europejskich partnerów podręcznika o wykorzystaniu mediów społecznościowych w dziedzinie wiejskiej turystyki kulturowej oraz o skutecznym marketingu on-line dla skarbów kultury.     

Partnerami w projekcie są:

  • stowarzyszenie KLOSTERLAND e.V., Niemcy/Polska
  • stowarzyszenie Kultur und Arbeit e.V. z siecią KIRA-Netzwerk regionu Heilbronn-Franken (koordynator), Niemcy
  • Future for Religious Heritage, Belgia
  • Kreativ Reisen Austria
  • Bukowina Tourismus, Rumunia
  • organizacja turystycznaTouristikgemeinschaft HeilbronnerLand e.V., Niemcy
  • Region Marke, Włochy
  • SRECD – Region Kantabria, Hiszpania
  • stowarzyszenie E-C-C Verein für interdisziplinäre Bildung und Beratung, Austria
  • INI-Novation, Bułgaria

Więcej...

(0 komentarzy)

Kultura klasztorna w regionie przygranicznym

Poprzez projekt „Kultura klasztorna w regionie przygranicznym“ chciałby Klosterland e.V. wykonać kolejny krok w celu pogłębienia współpracy z jego polskimi klasztorami partnerskimi. Podczas trzydniowej konferencji powinni się osobiście lepiej poznać osoby działające intensywnie w stowarzyszeniu od jego założenia we wrześniu 2013 r., jak również mieć możliwość głębszego wejrzenia w pracę pozostałych klasztorów. Celem jest, aby wzmocnić sieć w obszarze transgranicznym i rozwinąć koncepcję, w jaki sposób poprzez dalsze wspólne kulturalne oferty zachować dobra klasztorne i ich historię oraz przede wszystkim jak ożywić ich dalsze funkcjonowanie. Oprócz promocji produktów klasztornych i regionalnych towarów mają zostać organizowane wydarzenia kulturalne po obu stronach granicy, które zakładają jeszcze intensywniejszą współpracę.

Więcej...