Blog

(0 komentarzy)

Kultura klasztorna w regionie przygranicznym

Poprzez projekt „Kultura klasztorna w regionie przygranicznym“ chciałby Klosterland e.V. wykonać kolejny krok w celu pogłębienia współpracy z jego polskimi klasztorami partnerskimi. Podczas trzydniowej konferencji powinni się osobiście lepiej poznać osoby działające intensywnie w stowarzyszeniu od jego założenia we wrześniu 2013 r., jak również mieć możliwość głębszego wejrzenia w pracę pozostałych klasztorów. Celem jest, aby wzmocnić sieć w obszarze transgranicznym i rozwinąć koncepcję, w jaki sposób poprzez dalsze wspólne kulturalne oferty zachować dobra klasztorne i ich historię oraz przede wszystkim jak ożywić ich dalsze funkcjonowanie. Oprócz promocji produktów klasztornych i regionalnych towarów mają zostać organizowane wydarzenia kulturalne po obu stronach granicy, które zakładają jeszcze intensywniejszą współpracę.

Więcej...

ZEBRANIE CZŁONKÓW

Drodzy członkowie stowarzyszenia!
Drodzy przyjaciele, partnerzy kooperacyjni i sympatycy!
 
Chcielibyśmy niniejszym serdecznie zaprosić Państwa na nasze zebranie członków w dniu 10 lutego 2014 do Klasztoru Dominikańskiego w Myśliborzu.
 
data: 10 lutego 2014
godziny: 10:00 – 13:00 zamknięte spotkanie członków, 14:00 - 17:00 część otwarta dla osób zainteresowanych
miejsce: Myśliborski Ośrodek Kultury (Klasztor Dominikański ) ul. Klasztorna 3, 74-300 Myślibórz

Więcej...

(0 komentarzy)

Powstało stowarzyszenie KLOSTERLAND e.V.

We wtorek 3września 2013 roku w ramach VI spotkania członków Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów po­wołano do życia stowarzyszenie KLOSTERLAND, zrzeszające dawne klasztory, instytucje kulturalne oraz oso­by fizyczne w Polsce i w Niemczech.  
 
W skład zarządu weszli przedstawiciele Klasztoru Dominikanów w Prenzlau oraz Klasztoru Cystersów w Cho­rin, jak również burmistrz Myśliborza, gdzie znajduje się dawny klasztor dominikanów. Siedzibą stowarzysze­nia zostało miasto Prenzlau.
 
Celami nadrzędnymi stowarzyszenie są promocja kultury i sztuki oraz wspieranie porozumienia między naro­dami w Europie. KLOSTERLAND ma realizować swoje cele przede wszystkim poprzez działalność członków, współpracujących ze sobą pod względem merytorycznym, strategicznym i organizacyjnym. Stowarzyszenie będzie wspierać instytucje turystyczne i kulturalne w obszarach wiejskich, promować ponadregionalną i transgraniczną komunikację oraz przyczyniać się do konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego.

Więcej...

(0 komentarzy)

Zaproszenie do udziału w zebraniu założycielskim stowarzyszenia KLOSTERLAND

Drodzy Partnerzy i Przyjaciele Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów,
 
serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu założycielskim stowarzyszenia KLOSTERLAND w ramach VI spotkania członków Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów, które odbędzie się 3 września w Klasztorze Cystersów w Chorin. Zebranie rozpocznie się o godz. 9.30 i potrwa do ok. godz. 16.30. Miejsce spotkania: Amt Chorin 11a, 16230 Chorin.

Więcej...