Blog

Prezentacja rezultatów Barometru Turystycznego Kas Oszczędnościowych na targach ITB

Każdego roku Wschodnioniemiecki Związek Kas Oszczędnościowych (Ostdeutscher Sparkassenverband) prezentuje podczas berlińskich targów ITB aktualne wyniki Barometru Turystycznego (Tourismusbarometer), opracowanego wspólnie z firmą dwif-Consulting GmbH. W tym roku Forum Turystyczne OSV (OSV-Tourismusforum) będzie miało miejsce 7 marca o godz. 11.00 w sali numer 3 (Saal 3) budynku Internationales Congress Centrums (ICC) w Berlinie.

Barometr Turystyczny zawiera informacje na temat aktualnej sytuacji wschodnioniemieckiej turystyki oraz tendencji i trendów, jakie mają pojawić się w najbliższej przyszłości.

Więcej...

(0 komentarzy)

KLOSTERLAND nabiera rozpędu

Po dwuletnim istnieniu Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów jej członkowie przywitali podczas IV zebrania nowych partnerów oraz podjęli decyzje na temat współpracy w przyszłości.
Wczoraj, 22 listopada 2012 roku, w dawnym klasztorze cysterek w Cedyni odbyło się IV zebranie członków Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów, podczas którego spotkało się 25 przedstawicieli organizacji członkowskich, by rozmawiać na temat przyszłości sieci i marki KLOSTERLAND.
 
 
W spotkaniu wzięli udział również reprezentanci instytucji zainteresowanych nawiązaniem współpracy, między innymi delegaci dawnego klasztoru w Lehnin, dawnego klasztor Schulpforta w Saksonii-Anhalt oraz Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz.

Kontakt dla prasy: Michalina Golinczak

Więcej...

(0 komentarzy)

IV zebranie członków Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów

22 listopada 2012 roku w dawnym klasztorze Cysterek w Cedyni odbędzie się IV zebranie członków Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów.

Więcej...

I Sympozjum Klosterland

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Sympozjum Klosterland na temat możliwości i wyzwań stojących przed sieciami oraz turystyką kulturową w regionach słabych strukturalnie, zatytułowanego „Sieci | Turystyka kulturowa | Obszary wiejskie”. Gośćmi sympozjum będą znani i cenieni specjaliści oraz praktycy, którzy podzielą się zarówno najnowszymi wynikami badań w tej dziedzinie, jak i doświadczeniami zdobytym podczas wieloletniej praktyki.

W czasach rosnącej konkurencji umiejętność współpracy staje się warunkiem koniecznym osiągnięcia sukcesu, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie kooperacja lokalnych podmiotów jest niezbędna do rozwoju regionu. Wiele możliwości oferuje także turystyka kulturowa. Podczas gdy inne gałęzie gospodarki nękane są kryzysami i stagnacją, to właśnie ona pozwala ożywić koniunkturę i stworzyć nowe miejsca pracy. Mimo to właśnie w regionach słabych strukturalnie jej potencjał często pozostaje niewykorzystany.

Więcej...