Blog

I Sympozjum Klosterland

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Sympozjum Klosterland na temat możliwości i wyzwań stojących przed sieciami oraz turystyką kulturową w regionach słabych strukturalnie, zatytułowanego „Sieci | Turystyka kulturowa | Obszary wiejskie”. Gośćmi sympozjum będą znani i cenieni specjaliści oraz praktycy, którzy podzielą się zarówno najnowszymi wynikami badań w tej dziedzinie, jak i doświadczeniami zdobytym podczas wieloletniej praktyki.

W czasach rosnącej konkurencji umiejętność współpracy staje się warunkiem koniecznym osiągnięcia sukcesu, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie kooperacja lokalnych podmiotów jest niezbędna do rozwoju regionu. Wiele możliwości oferuje także turystyka kulturowa. Podczas gdy inne gałęzie gospodarki nękane są kryzysami i stagnacją, to właśnie ona pozwala ożywić koniunkturę i stworzyć nowe miejsca pracy. Mimo to właśnie w regionach słabych strukturalnie jej potencjał często pozostaje niewykorzystany.

Więcej...