KLOSTERLAND nabiera rozpędu

INFORMACJA PRASOWA: IV zebranie członków Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów

Po dwuletnim istnieniu Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów jej członkowie przywitali podczas IV zebrania nowych partnerów oraz podjęli decyzje na temat współpracy w przyszłości.
Wczoraj, 22 listopada 2012 roku, w dawnym klasztorze cysterek w Cedyni odbyło się IV zebranie członków Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów, podczas którego spotkało się 25 przedstawicieli organizacji członkowskich, by rozmawiać na temat przyszłości sieci i marki KLOSTERLAND.
 
 
W zebraniu wzięło udział 25 przedstawicieli organizacji członkowskich, a także reprezentanci instytucji zainteresowanych nawiązaniem współpracy, między innymi delegaci dawnego klasztoru w Lehnin, dawnego klasztor Schulpforta w Saksonii-Anhalt oraz Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz.

Po przedstawieniu nowych partnerów był czas na podsumowanie wrześniowego I Sympozjum Klosterland oraz dyskusje na temat celów sieci i przyszłej formy współpracy. Stało się jasne, że istnieje ogromna potrzeba podjęcia szczegółowych rozmów, jednakże wszyscy partnerzy są zgodni co do tego, że chcą pozostać członkami sieci i wspólnie promować się pod marką KLOSTERLAND.

Najważniejsze zadanie, jakie stoi przed Polsko-Niemiecką Siecią Klasztorów w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy, to znalezienie odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej, a także podział zadań i obowiązków między partnerami a zespołem projektowym. Cel to wypracowanie odpowiednich struktur, zapewniających przetrwanie sieci po zakończeniu okresu wsparcia finansowego ze strony obecnie sponsorujących projekt Kas Oszczędnościowych (Sparkassen) i Wschodnioniemieckiego Związku Kas Oszczędnościowych (Ostdeutscher Sparkassenverband).

Można jednak optymistycznie patrzeć w przyszłość – KLOSTERLAND ma ogromny potencjał i będzie się nadal rozwijać, stając się rozpoznawalną, ponadregionalną marką w branży turystyki kulturowej po obu stronach Odry.

Wróć