Kultura klasztorna w regionie przygranicznym

Poprzez projekt „Kultura klasztorna w regionie przygranicznym“ chciałby Klosterland e.V. wykonać kolejny krok w celu pogłębienia współpracy z jego polskimi klasztorami partnerskimi. Podczas trzydniowej konferencji powinni się osobiście lepiej poznać osoby działające intensywnie w stowarzyszeniu od jego założenia we wrześniu 2013 r., jak również mieć możliwość głębszego wejrzenia w pracę pozostałych klasztorów. Celem jest, aby wzmocnić sieć w obszarze transgranicznym i rozwinąć koncepcję, w jaki sposób poprzez dalsze wspólne kulturalne oferty zachować dobra klasztorne i ich historię oraz przede wszystkim jak ożywić ich dalsze funkcjonowanie. Oprócz promocji produktów klasztornych i regionalnych towarów mają zostać organizowane wydarzenia kulturalne po obu stronach granicy, które zakładają jeszcze intensywniejszą współpracę.

Wróć