Położenie

Nad Drawą

Dla południowej części województwa zachodniopomorskiego, w której znajdują się gmina i miejscowość Bierzwnik, charakterystyczne są – dzięki położeniu na Równinie Drawskiej z Puszczą Drawską oraz Pojezierzem Drawskim i Dobiegnieckim – gęste lasy z dębami, bukami, grabami i sosnami, jak i liczne małe i duże jeziora. W samej gminie Bierzwnik jest ich 38.

Drawa dzieli równinę i tworzy malowniczy krajobraz z wąwozami wysokimi nawet do 30 metrów. W dorzeczu Drawy i Płociczny, w sercu Puszczy Drawskiej, w 1990 roku utworzono Drawieński Park Narodowy o powierzchni 114,41 kilometrów kwadratowych. Jego celem jest ochrona wyjątkowej i różnorodnej przyrody regionu. W parku rośnie ponad 1000 gatunków roślin i zamieszkuje go ponad 200 gatunków ssaków. Poza tym można znaleźć tam jeziora, torfowiska, łąki oraz rozległe lasy.

Choć ten od niedawna objęty ochroną obszar składa się w przeważającej mierze z lasów, napotkać można również liczne ślady historii i działania człowieka. Pozostałości smolarni, miejsc produkcji szkła, kanałów czy składów drewna i drogowskazów, ale również osady i cmentarze pozwalają, by park ten postrzegać nie tylko jako obszar ochrony przyrody, ale i krajobraz kulturowy z bogatą historią.

Skarby terra transoderana

W okresie działalności cystersów w Bierzwniku region ten należał najpierw do Marchii Brandenburskiej, a następnie od 1402 roku jako część Nowej Marchii do Zakonu Krzyżackiego, by w połowie XV wieku ponownie trafić pod panowanie elektoratu Brandenburgii. Miasta, które zostały założone w wyniku niemieckiego osadnictwa na wschodzie w XIII wieku, stały się świadkami burzliwych dziejów terra transoderana do 1945 roku. Liczne miejscowości ucierpiały znacznie już podczas wojen husyckich w latach trzydziestych XV wieku, a potem w wyniku drugiej wojny światowej.

Warto zwiedzić Bierzwnik i okolice, a także odwiedzić leżące nieopodal miasta i miasteczka z historyczną zabudową. W położonym 10 kilometrów na południowy-wschód Dobiegniewie można podziwiać późnogotycki kościół. Do większych miejscowości leżących niedaleko Bierzwnika należą Drezdenko na południu z pozostałościami twierdzy z początków XVII wieku, późnobarokowym pałacem z parkiem oraz fortyfikacjami linii Noteci z czasów drugiej wojny światowej, a także Strzelce Krajeńskie z kościołem mariackim z XIII wieku i średniowiecznymi murami miejskimi wraz z czatowniami.

Jeśli przy wyjeździe z Bierzwnika obierzemy drogę w kierunku północnym na Stargard Szczeciński, dojedziemy do Choszczna, gdzie ślady średniowiecza odkryć możemy w pozostałościach murów miejskich oraz gotyckiego kościoła mariackiego z XIV wieku.

Bibliografia i linki (kliknij)
  • Jarosław JARZEWICZ, Gotycka Architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Askańczyków i Wittelsbachow, Poznań 2000.
  • Edward RYMAR, Cystersi na terytorium Nowej Marchii przed i w trakcie jej tworzenia oraz ich stosunki z margrabiami brandenburskimi z dynastii askańskiej [w:] Jerzy STRZELCZYK (red.) Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, Poznań 1987, s. 193 i następne.
  • www.bierzwnik.pl
  • www.choszczno.pl
  • www.dobiegniew.pl
  • www.dpn.pl
  • www.strzelce.pl