Perspektywy

Analiza dotychczasowych działań pokazuje, że w stosunkowo krótkim czasie wiele zostało osiągnięte i że nie tylko partnerzy sieci, ale i wiele innych instytucji i podmiotów rozpoznało potencjał Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów, wyrażając chęć kontynuacji współpracy. Praktyka dofinansowania projektów ze środków unijnych pokazała jednak, że na budowę trwałych i wydajnych struktur potrzeba więcej niż trzech lat i wiele przedsięwzięć znów znika z pola widzenia po trzech latach dofinansowania. Polsko-Niemiecka Sieć Klasztorów znajduje się w podobnej sytuacji, co uwzględniła jednakże od początku swojego działania. Pozwoliło to na stworzenie struktur i podstaw, które mogłyby umożliwić jej skuteczne funkcjonowanie także po zakończeniu okresu dofinansowania.

Obok wykonywania i rozwoju dotychczasowych obszarów zadaniowych istnieją trzy podstawowe cele dotyczące najbliższej przyszłości: uzyskanie formy organizacyjnej, poszerzenie sieci oraz zapewnienie finansowania.

Obok wykonywania i rozwoju dotychczasowych obszarów zadaniowych istnieją trzy podstawowe cele dotyczące najbliższej przyszłości: zdobycie formy organizacyjnej, poszerzenie sieci oraz zapewnienie finansowa

Forma organizacyjno-prawna

Celem jest znalezienie wspólnej formy organizacyjenj, która sprawi, że sieć będzie zdolna do wykonywania czynności prawnych, a tym będzie miała szansę przetrwania. Różnorodne możliwości – od stowarzyszenia pożytku publicznego w ramach jednego państwa, przez stowarzyszenie europejskie, aż do spółdzielni lub europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej – są obecnie sprawdzane. Oprócz tego opracowywane jest portfolio z usługami dodatkowymi, które poszczególni partnerzy mogą zamówić zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozszerzenie sieci

Kolejnym celem jest poszerzenie sieci o nowe instytucje partnerskie, działania i zasięg – tak by sieć stała się projektem europejskim. Poszerzenie ma także zalety finansowe: dzięki małym, ale licznym składkom powiększy się budżet. Ponadto ponadnarodowa silna marka jest atrakcyjniejsza dla sponsorów, a wymiar europejski umożliwi staranie się o dofinansowanie z programów unijnych. Dodatkowo poszerzenie obszaru umożliwi usieciowanie klasztorów i ich filii oraz otworzy nowe perspektywy.

W końcu poszerzenie sieci oznacza także korzyści marketingowe, nie tylko za dlatego, że stanie się ona silniejsza i bardziej rozpoznawalna, ale także ze względu na możliwość rozwoju nowych form (jak np. aplikacje, internetowy kalendarz wydarzeń z funkcją zakupu biletów, druk przewodników), dostępną dla wszystkich partnerów.

Finansowanie

Dzięki początkowemu dofinansowaniu przez Wschodnioniemiecki Związek Kas Oszczędnościowych oraz kasy oszczędnościowe na terenie Brandenburgii sieć mogła zostać zainicjowana, fundamenty współpracy wzniesione, a instrumenty i środki na rzecz marketingu wprowadzone w życie. Finansowanie zespołu koordynującego jest dużym wyzwaniem, jest jednakże niezbędne do efektywnego funkcjonowania sieci i nie może być mowy o wolontariacie. Celem jest zapewnienie stabilności finansowej, wynikającej z połączenie środków własnych członków, dotacji unijnych lub państwowych, sponsoringu oraz wpływów własnych marki poprzez sprzedać produktów oraz oferty turystyczne.

Pozostaje mieć nadzieję, że partnerom nie zabraknie wytrwałości, decydenci i sponsorzy rozpoznają potencjał i wesprą jego rozwój i KLOSTERLAND – prekursorski projekt i dobry przykład dla innych sieci turystyki kulturowej – znajdzie drogę do długofalowego rozwoju. Przedsięwzięcie to zostało niedawno analizowane przez HISTCAPE, projekt Unii Europejskiej, który bada środki i instrumenty do zagospodarowania historycznych zabytków kultury w obszarach wiejskich – oceniony pozytywnie i przedstawiony jako przykład dobrej praktyki