I Sympozjum Klosterland

20 września 2012 roku w Klasztorze Dominikanów w Prenzlau odbyło się I Sympozjum Klosterland, zatytułowane Sieci | Turystyka kulturowa | Obszary wiejskie. Szanse sieci turystyki kulturowej w regionach słabych strukturalnie. Jego tematem były możliwości współpracy instytucji kulturalnych w obszarach wiejskich oraz potencjał sieci turystyki kulturowej. Polsko-Niemiecka Sieć Klasztorów była organizatorem sympozjum.

Informacje dotyczące sympozjum: