I Sympozjum Klosterland

Sieci | Turystyka kulturowa | Obszary wiejskie
Szanse sieci turystyki kulturowej w regionach słabych strukturalnie

W czwartek, 20 września 2012 roku, w Klasztorze Dominikanów w Prenzlau odbyło się I Sympozjum Klosterland. Jego tematem były możliwości współpracy instytucji kulturalnych w obszarach wiejskich oraz potencjał sieci turystyki kulturowej. Sympozjum zostało zorganizowane przez KLOSTERLAND, markę parasolową Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów.

Eksperci w dziedzinie inicjowania sieci oraz specjaliści zajmujący się turystyką, m.in. dr Karin Drda-Kühn, prof. dr Mathias Feige i Gerlinde Bendzuck, podzielili się z 70 uczestnikami z Niemiec i Polski wynikami swoich badań oraz podkreślali korzyści wynikające z kooperacji instytucji kulturalnych.

Po prezentacji projektu Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów przez jego koordynatorki – Larę Buschmann i Linę Lisę Kolbitz, przedstawione zostały dobre praktyki – przykłady modelowych sieci turystyki kulturowej. Mowa była o Szlaku Romańskim, CROSSART – Szlaku Sztuki Nowoczesnej, KIRA – turystyka kulturowa w regionie Heilbronn-Franken oraz Via Sacra – podróżowanie bez granic. Zwieńczeniem części merytorycznej sympozjum była dyskusja panelowa. Spotkaniu towarzyszyły otwarcie wystawy dotyczącej wchodzących w skład sieci zespołów poklasztornych na terenie Brandenburgii (Altfriedland, Angermünde, Chorin, Neuzelle, Prenzlau) i województwa zachodniopomorskiego (Bierzwnik, Cedynia, Chojna, Chwarszczany, Kołbacz) oraz koncert organowy.

KLOSTERLAND informuje za pomocą platformy internetowej www.klosterland.de o aktualnej ofercie kulturalnej klasztorów objętych siecią oraz miejscowości, w których są położone. Ponadto publikuje materiały informacyjne i promocyjne, jak również organizuje spotkania członków sieci oraz instytucji zainteresowanych współpracą.