Program

Otwarcie sympozjum

09:00 - 09:30

Przyjazd uczestników i rejestracja

09:30 - 09:45

Przywitanie uczestników i uroczyste otwarcie

Gunter Fritsch,
 prezydent Landtagu Brandenburgii
Członkowie zarządów Kas Oszczędnościowych (Sparkassen) sponsorujących projekt: Barnim, Märkisch- Oderland, Oder-Spree, Uckermark
Thomas Thalacker, zastępca dyrekto- ra Wschodnioniemieckiego Związku Kas Oszczędnościowych (OSV)
dr Alexander Conrad, osoba odpowiedzialna za projekt, OSV, Zespół Zadania Specjalne

Przesłanie

09:45 - 11:00

Rozwój regionalny i turystyka kulturowa: potencjał ekonomiczny sieci turystyki (kulturowej) dla obszarów słabych struktu- ralnie

dr Karin Drda-Kühn, przewodnicząca stowa- rzyszenia Kultur und Arbeit e.V.


Trendy w turystyce – w jakim kierunku rozwija się Brandenburgia i z czym musimy się liczyć?

prof. dr Mathias Feige, dyrektor dwif-Consulting GmbH Berlin

11:00 - 11:15

Przerwa na kawe

Perspektywy

11:15 - 12:45

Turyści kulturowi w Brandenburg

Gerlinde Bendzuck, dyrektorka Instytutu Badania Rynku Kultury (Institut für Kultur-Markt-Forschung)


Prezentacja Polsko-Niemieckiej Sieci Klasz- torów i marki parasolowej KLOSTERLAND

Lara Buschmann i Lina Lisa Kolbitz, koordynatorki projektu 


Otwarcie giełdy informacji – prezentacja klasztorów

dr Stephan Diller, kierownik Klasztoru Dominikanów w Prenzlau

12:45 - 13:45

Przerwa na obiad

Czas na obiad, rozmowy, udział w giełdzie informacji oraz zwiedzanie klasztoru

Best Practice - część I

13:45 - 15:00

Połączenie w sieć pomysłem na sukces – Saksonia-Anhalt daje przykład: Szlak Romański (Straße der Romanik)

prof. dr Christian Antz, kierownik Wydziału Gospodarki Kreatywnej Ministerstwa Gospo- darki i Pracy Saksonii-Anhalt, profesor honorowy Wyższej Szkoły Zawodowej Westküste (Heide)


CROSSART – Szlak Sztuki Nowoczesnej (Route für moderne Kunst)

Matthias Burzinski, specjalista w dziedzinie turystyki miejskiej i kulturowej, projekt 2508

15:00 - 15:15

Przerwa na kawę i ciasto

Best Practice - część II

15:15 - 16:30

KIRA – turystyka kulturowa w regionie Heilbronn-Franken

dr Karin Drda-Kühn, przewodnicząca sto- warzyszenia Kultur und Arbeit e.V., koordyna- torka projektu KIRA


Via Sacra – podróżowanie bez granic

prof. dr Holm Große, dyrektor Marketing- Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH

Zakończenie sympozjum

16:30 - 17:00

Dyskusja panelowa

Thomas Thalacker, zastępca dyrekto- ra Wschodnioniemieckiego Związku Kas Oszczędnościowych (OSV)

17:00

Koncert organowy Hannesa Ludwiga

18:00

Pożegnanie i wyjazd uczestników

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.