Referenci

prof. dr Christian Antz

Kierownik Wydziału Gospodarki Kreatywnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy Saksonii-Anhalt, profesor honorowy Wyższej Szkoły Zawodowej Westküste (Heide)

Prof. dr Christian Antz jest absolwentem historii sztuki, germanistyki, filozofii i politologii uniwersytetów w Trewirze, Hamburgu i Monachium. Po uzyskaniu tytułu doktora rozpoczął w roku 1992 pracę jako referent do spraw turystyki kulturowej w Ministerstwie Gospodarki Saksonii-Anhalt, a w roku 1998 przejął kierownictwo nad wydziałem turystyki. W latach 1992-2006 zainicjował takie marki turystyczne jak Szlak Romański (Straße der Romanik), Błękitna Wstęga (Blaues Band) oraz Ogrody Marzeń (Gartenträume). Obecnie prof. dr Antz jest kierownikiem Wydziału Gospodarki Kreatywnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy Saksonii-Anhalt. Jako profesor honorowy wykłada „Slow Tourism” w Wyższej Szkole Zawodowej Westküste (Heide) w Szlezwiku-Holsztynie.

Linki i dalsze informacje

Gerlinde Bendzuck

Dyrektorka Instytutu Badania Rynku Kultury (Institut für Kultur-Markt-Forschung)

Gerlinde Bendzuck studiowała muzykę orkiestrową i nauczanie muzyki w Wyższej Szkole Muzycznej w Karlsruhe, a następnie zarządzanie kulturą w Wyższej Szkole Muzycznej im. Hannsa Eislera w Berlinie. W roku 1997 założyła Instytut Badania Rynku Kultury (Institut für Kultur-Markt-Forschung) z siedzibą w Berlinie. Jest to jedna z nielicznych instytucji w Niemczech specjalizujących się w badaniu rynku kultury oraz udzielaniu konsultacji organizacjom kulturalnym. Z usług instytutu korzysta między innymi Ministerium Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii, które corocznie zamawia analizę turystów kulturowych w Brandenburgii.

Linki i dalsze informacje

Lara Buschmann

Niezależna menedżerka kultury, wykładowczyni Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, koordynatorka Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów

Lara Buschmann studiowała kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą oraz turystykę kulturową na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W trakcie studiów angażowała się w działania Katedry Historii Średniowiecznej Europy Środkowej i Regionalnej Historii Kultury i koordynowała projekt Drogi św. Jakuba po wschodniej i zachodniej stronie Odry. Od roku 2010 wraz z Liną Lisą Kolbitz kieruje Polsko-Niemiecką Siecią Klasztorów oraz prowadzi na Viadrinie zajęcia na temat tożsamości, turystyki kulturowej i rozwoju regionalnego.

Linki i dalsze informacje

dr Alexander Conrad

Referent Wschodnioniemieckiego Związku Kas Oszczędnościowych (Ostdeutscher Sparkassenverband)

Dr Alexander Conrad pracował w Kasie Oszczędnościowej (Sparkasse) Uckermark, zanim rozpoczął studia ekonomii politycznej na Uniwersytecie w Rostocku. Po obronie rozprawy doktorskiej był pracownikiem naukowym Katedry Ładu Gospodarczego (Lehrstuhl für Wirtschaftsordnung) i zajmował się bankowością w regionach dotkniętych odpływem ludności. Od roku 2009 pracuje we Wschodnioniemieckim Związku Kas Oszczędnościowych (Ostdeutscher Sparkassenverband), koncentrując się na kwestiach demografii i innowacyjnego zarządzania. Dr Conrad odpowiada za Polsko-Niemiecką Sieć Klasztorów przed związkiem oraz finansującymi projekt Kasami Oszczędnościowymi.

Linki i dalsze informacje

dr Stephan Diller

Kierownik Klasztoru Dominikanów w Prenzlau

Dr Stephan Diller studiował w latach 1983-1990 historię nowożytną, historię średniowiecza oraz ochronę zabytków na Uniwersytecie Otto Friedricha w Bambergu. W roku 1999 zdobył tytuł doktora filozofii. Od listopada 2008 jest kierownikiem Klasztoru Dominikanów w Prenzlau. Dr Diller prowadził badania naukowe we Francji, w Holandii i w Danii. Jest członkiem i przedstawicielem zarządu wielu stowarzyszeń. W roku 2005 założył fundację użyteczności publicznej „Kulturstiftung Andreas Diller”. Dr Diller jest autorem licznych publikacji historycznych. W roku 2010 został wyróżniony za projekt „KlosterGut”, a w roku 2012 otrzymał nagrodę Fundacji Wschodnioniemieckich Kas Oszczędnościowych (Ostdeutsche Sparkassenstiftung) za innowacyjne zarządzanie klasztorem. Dr Diller jest przekonany, że rola klasztoru w Prenzlau powinna być ponadregionalna i w związku z tym wyraża zainteresowanie  aktywną współpracą w ramach Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów.

Linki i dalsze informacje
Klasztor Dominikanów w Prenzlau

dr Karin Drda-Kühn

Przewodnicząca stowarzyszenia Kultur und Arbeit e. V., dyrektorka przedsiębiorstwa media k GmbH

Dr Karin Drda-Kühn studiowała germanistykę, anglistykę i historię sztuki w Darmstadt, w Wiedniu i we Frankfurcie nad Menem. W latach 1991-1999 była zastępcą kierownika Biura Ministra w Heskim Ministerium Kultury. Od roku 2000 jest właścicielką i dyrektorką przedsiębiorstwa media k GmbH, zajmującego się usługami z zakresu transferu wiedzy i technologi w obszarze kultury. Dr Drda-Kühn jest ponadto przewodniczącą stowarzyszenia pożytku publicznego Kultur und Arbeit e. V. oraz prowadzi portal kulturoznawczy www.vertikult.de. Do jej głównych zainteresowań zawodowych należy między innymi turystyka kulturowa na obszarach wiejskich. W roku 2010 dr Drda-Kühn została uhonorowana przez Komisję Europejską tytułem „Europejskiej Ambasadorki Kobiecej Przedsiębiorczości”, a w roku 2012 powołana przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu do gremium ekspertów „Mobilność i usługi mobilne”. Jest wykładowczynią Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu.

Linki i dalsze informacje

Lina Lisa Kolbitz

Niezależna menedżerka kultury, koordynatorka biura ds. absolwentów Alumni na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów

Lina Lisa Kolbitz studiowała kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą oraz turystykę kulturową na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W czasie studiów angażowała się w działalność uniwersytetu, Fundacji Pruskie Pałace i Ogrody, a także wielu innych stowarzyszeń kulturalnych. Od roku 2010 wraz z Larą Buschmann kieruje Polsko-Niemiecką Siecią Klasztorów. Od roku 2012 jest ponadto odpowiedzialna za organizację szkoleń dla absolwentów w biurze Alumni na Viadrinie.

Linki i dalsze informacje