zebranie członków

Drodzy członkowie stowarzyszenia!
Drodzy przyjaciele, partnerzy kooperacyjni i sympatycy!
 
Chcielibyśmy niniejszym serdecznie zaprosić Państwa na nasze zebranie członków w dniu 10 lutego 2014 do Klasztoru Dominikańskiego w Myśliborzu.
 
data: 10 lutego 2014
godziny: 10:00 – 13:00 zamknięte spotkanie członków, 14:00 - 17:00 część otwarta dla osób zainteresowanych
miejsce: Myśliborski Ośrodek Kultury (Klasztor Dominikański ) ul. Klasztorna 3, 74-300 Myślibórz
 
Pierwsza część spotkania będzie jak zwykle poświęcona wewnętrznym sprawom stowarzyszenia. Od godz. 14.00 chcielibyśmy otworzyć drzwi dla wszystkich osób zainteresowanych, nie będących członkami naszego stowarzyszenia. Tu będzie okazja do odpowiedzi na pytania, dyskusji na konkretne tematy i omówienia możliwości współpracy i kooperacji.
 
W załączeniu znajdą Państwo krótką prezentację stowarzyszenia. Wszystkie dokumenty członkowskie oraz wiele dalszych informacji o stowarzyszeniu znajdą Państwo na stronie: http://www.klosterland.de/KLOSTERLAND
 
 
Część wewnętrzna (tylko dla członków)
10:00 – 13:00
 
Top 1 Powitanie, potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał       
Top 2 Przedstawienie się i powitanie nowych członków
Top 3 Raport zarządu i dyskusja
Top 4 Raport zarządu sieci
Top 5 Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z marki Klosterland
Top 6 Bliższe  cele i plan roczny
Top 7 Dalsze cele i planowanie
Top 8 Przedstawienie budżetu
Top 9 Uchwalenie budżetu
Top 10 terminy
Top 11 pozostałe sprawy
 
przerwa obiadowa
13:00 – 14:00
 
Część otwarta dla wszystkich zainteresowanych
14:00 – 17:00
 
Top 12 powitanie I przedstawienie się gości
Top 13 krótki przegląd bliższych i dalszych celów
Top 14 współpraca
Top 15 Dyskucja
Top 16 Czas na dyskusje, informacje, omówienia
Top 17 Plenum, uzgodnienia
 
 
W celu przygotowania spotkania i zrozumienia punktów ciężkości Państwa zainteresowań prosimy o wcześniejsze zgłoszenie poprzez formularz na stronie: