Klasztor cystersów w Chorin

Historia

Klasztor został założony jako filia opactwa w Lehnin i ufundowany przez margrabiów brandenburskich. Wcześniejsza siedziba Mariensee, wybudowana w 1258 roku, mieściła się nad jeziorem Parsteiner. Ze względu jednak na fakt, że położenie to było niekorzystne dla rozwoju gospodarki, klasztor przeniesiono w 1273 roku do Chorin. Na jego posiadłości składało się ponad trzynaście wsi, jedenaście folwarków i dwa dwory miejskie. Położony w regionie granicznym klasztor często stał w centrum wydarzeń politycznych. Od połowy XV wieku opaci choryńscy nosili tytuł radców elektorskich. W latach 1542 i 1543 doszło do likwidacji klasztoru w wyniku reformacji, przy czym zabudowania i majątek stały się domeną elektorską. W XIX wieku przeprowadzono pierwsze badania archeologiczne i historyczno-architektoniczne, w których brał udział m.in Friedrich Schinkel.

Architektura

Wczesnogotyckie założenie nad jeziorem Amtssee zostało od początku zaplanowane jako klasztor reprezentacyjny i miejsce pochówku rodu Askańczyków. Z trójskrzydłowej klauzury pozostały do dziś skrzydła wschodnie i zachodnie, a także budynek szpitalny – nazywany również domem opata – oraz kościół po stronie północnej kompleksu. Ruiny młyna i budynek browaru są pozostałościami zabudowań gospodarczych.

Położenie

Ruiny klasztoru leżą na terenie gęsto zalesionego i obfitego w jeziora rezerwatu biosfery  Schorfheide-Chorin, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Sąsiednie miasta Oderberg i Eberswalde urzekają malowniczym położeniem i ciekawymi zabytkami, a pochodząca z 1934 roku podnośnia statków na kanale Finowkanal w Niederfinow jest chronionym zabytkiem techniki.

Główne atrakcje

Imponujący zespół architektoniczny jest jednym z najważniejszych zabytków gotyku ceglanego w północnych Niemczech. Na szczególną uwagę zasługują fasada zachodnia dawnego trójnawowego kościoła i wspaniała ceglana ornamentyka zdobiąca budynki: wici roślinne z lilii i winorośli, fryzy geometryczne i z motywami zwierząt, a także bogate w detale wsporniki sklepień. W skrzydle zachodnim zachowały się również częściowo malowidła ścienne z początku XIV wieku.
Koncerty w ramach „Choryńskiego Lata Muzycznego” należą do najbardziej cenionych imprez kulturalnych w Brandenburgii.

Informationsmaterial Chorin

Download KLOSTER-Flyer Chorin