Zaproszenie do udziału w zebraniu założycielskim stowarzyszenia KLOSTERLAND

Zaproszenie do udziału w zebraniu założycielskim stowarzyszenia KLOSTERLAND w ramach VI spotkania członków Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów w Klasztorze Cystersów 3 września 2013 roku w Chorin

Drodzy Partnerzy i Przyjaciele Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów,
 
serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu założycielskim stowarzyszenia KLOSTERLAND w ramach VI spotkania członków Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów, które odbędzie się 3 września w Klasztorze Cystersów w Chorin. Zebranie rozpocznie się o godz. 9.30 i potrwa do ok. godz. 16.30. Miejsce spotkania: Amt Chorin 11a, 16230 Chorin.
 
Proponujemy poniższy program zebrania:
 1. Powitanie
 2. Przedstawienie uczestników i uzgodnienie przebiegu zebrania
 3. Wybór przewodniczących zebrania
 4. Wybór protokolantów
 5. Ustalenie liczby uczestników uprawnionych do głosowania
 6. Omówienie szczegółów założenia stowarzyszenia KLOSTERLAND
 7. Konsultacje i uchwalenie statutu
 8. Wybór zarządu (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik)
 9. Decyzja o wpisaniu stowarzyszenia do rejestru i zlecenie tego zarządowi
 10. Ustalenie wysokości składek członkowskich i reguły ich uiszczania
 11. Ew. przyjęcie reguł korzystania ze znaku towarowego
 12. Ew. wybranie członków honorowych
 13. Ew. powołanie rady doradczej
 14. Omówienie dalszego sposobu postępowania
 • Plan roczny
 • Pozyskiwanie środków finansowych
 • Powołanie dyrektora zarządzającego stowarzyszenia (W Niemczech odrębna funkcja)
 1. Pozostałe kwestie
 2. Notarialne uwierzytelnienie
 
Jeśli znajdzie się czas, spotkanie możemy zakończyć oprowadzaniem po klasztorze.
 
W załączeniu znajdą Państwo:
 1. Propozycję statutu
 2. Propozycję wysokości składek członkowskich i sposobu ich uiszczania
 3. Wzór pełnomocnictwa
 
 1. Zebranie założycielskie może dojść do skutku, jeśli znajdzie się siedem podpisów i odpowiednich pełnomocnictw, które nadadzą im ważność.
Obecnie trwają rozmowy z urzędem skarbowym na temat § 2 Cel Stowarzyszenia. Chcemy, aby wspieranie turystyki kulturowej uznano za cel pożytku publicznego, urząd jest w tej chwili innego zdania. W związku z tym statut może się jeszcze nieco zmienić.
 1. Pełnomocnictwo upoważnia do złożenia podpisu w imieniu reprezentowanej instytucji, a tym samym uczynienie jej instytucjonalnym członkiem stowarzyszenia.
 2. Jeśli chodzi o wysokość składki członkowskiej, proponujemy (jak ustalono podczas V zebrania członków sieci) 250,00 euro rocznie.
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Dalsze informacje prześlemy wkrótce drogą mailową.
 
Z serdecznymi pozdrowieniami
Lara Buschmann
 
KLOSTERLAND | Polsko-Niemiecka Sieć Klasztorów
Koordynacja projektu
 
Michalina Golinczak
Komunikacja polsko-niemiecka
Telefon: 0049 157 31800026
 
Download:

Wróć