III zebranie członków sieci

Zebrania członków Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów

Członkowie Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów spotykają się dwa razy w roku.

III zebranie odbyło się 14.06.2012 roku w ratuszu w Angermünde. Pani Ritter, zastępca burmistrza miasta, przywitała przedstawicieli czterech polskich i pięciu niemieckich obiektów poklasztornych, podkreślając znaczenie tej inicjatywy dla zwiększenia oferty turystycznej na obszarach wiejskich po obu stronach Odry.

Rezultaty

Kim jesteśmy? Polsko-Niemiecka Sieć Klasztorów jest siecią na rzecz turystyki kulturowej, która poprzez integrację klasztorów i innych usługodawców z branży turystyki (kulturowej) umożliwiać ma i wpierać ich współpracę w regionie. Kooperacja klasztorów ma wymiar merytoryczny, organizacyjny i marketingowy. Sieć koordynowana jest przez zespół projektowy. Jej działania możliwe są dzięki wsparciu finansowemu Wschodnioniemieckiego Związku Kas Oszczędnościowych (Ostdeutscher Sparkassenverband) oraz Kas Oszczędnościowych (Sparkassen) Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree i Uckermark.

Czym się zajmujemy? Istotnym rezultatem dotychczasowej pracy są obok zainicjowania stałej wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami klasztorów działania marketingowe w formie strony internetowej www.klosterland.de, aktywność w mediach społecznościowych (m.in. Facebook i Twitter) oraz publikacja materiałów informacyjnych.

Co możemy wspólnie osiągnąć? Tereny wiejskie po obu stronach Odry oferują ze względu na swoją historię ogromny, choć do tej pory niestety niewykorzystany w pełni, potencjał kulturowy i turystyczny. Rozwój regionu wymaga połączenia sił i zasobów różnorodnych podmiotów. Stworzenie marki parasolowej Klosterland wspierać ma lepszą promocję i dotarcie do nowych grup turystów.

Ten element nadal używa starego formatu Contao 2 SRC. Czy zaktualizowałeś bazę danych?