Spotkanie ze sponsorami

Spotkanie ze sponsorującymi projekt Kasami Oszczędnościowymi (Sparkassen) oraz Wschodnioniemieckim Związkiem Kas Oszczędnościowych (OSV)

Wraz z początkiem 2012 roku Polsko-Niemiecka Sieć Klasztorów rozpoczęła kolejny etap swojej działalności. Komitet kierujący Kasami Oszczędnościowymi, wspierającymi projekt finansowo, oraz jego inicjator Wschodnioniemiecki Związek Kas Oszczędnościowych docenili dotychczasowe jej rezultaty i potwierdzili gotowość finansowania projektu w kolejnym roku. Dali tym samym zielone światło dla tego przedsięwzięcia.

Zainicjowana na początku 2011 roku przez Wschodnioniemiecki Związek Kas Oszczędnościowych i finansowana przez regionalne kasy oszczędnościowe Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree i Uckermark Polsko Niemiecka-Sieć Klasztorów stawia sobie za cel wsparcie klasztorów i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju turystyki kulturowej na terenach wiejskich. Długotrwała współpraca między klasztorami przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej a tym samym do poprawy sytuacji gospodarczej. Pozwoli to złagodzić negatywne skutki zmian demograficznych, szczególnie dotkliwych w tych słabo rozwiniętych regionach. Zachowanie dóbr kulturowych i propagowanie historii regionalnej jest kolejnym celem, jaki stawia sobie Sieć, merytorycznie i organizacyjnie wspierając zainteresowane współpracą klasztory.

Dotychczas chęć współpracy wyraziło pięć niemieckich i siedem polskich klasztorów. Planowane jest poszerzenie Sieci o kolejne, dzięki czemu powstanie obszerna, przekraczająca granice oferta turystyczna, prezentująca dziedzictwo kulturowe średniowiecznego regionu Nowa Marchia. Obecnie współpracujące klasztory to Altfriedland, Angermünde, Chorin, Neuzelle i Prenzlau na terenie Brandenburgii oraz Chwarszczany, Chojna, Kołbacz, Myślibórz i Bierzwnik na terytorium Polski. Ich kooperację koordynuje Zarząd Sieci, wspierając je strategicznie oraz merytorycznie, a także odpowiadając za realizację zaplanowanych zadań przed Wschodnioniemieckiem Związkiem Kas Oszczędnościowych i wspierającymi projekt finansowo kasami oszczędnościowymi.

Na rok 2012 zaplanowane jest osiągnięcie następujących celów: poszerzenie Sieci o nowe podmioty turystyki kulturowej w obu regionach, publikacja materiałów informacyjnych, obecność w Internecie (www.klosterland.de), dwa zebrania z przedstawicielami współpracujących klasztorów, a także symboliczne otwarcie Sieci przez Wschodnioniemiecki Związek Kas Oszczędnościowych.